Skip to main content

PHIDR känner sig ödmjuka och ömma i själen. Det kom in 53 ansökningar från över 140 konstnärer. Vi är otroligt stolta att nu kunna presentera årets residenstagare.

Vi säger Grattis till Anna Öberg och Scenkonstkollektivet Azadi!

Urvalet gjordes av en referensgrupp bestående av Robert Berglund/PHIDR, Ninos Josef/Region Gävleborg, Malin Frisk/Hudiksvalls Kommun, Frida Krantz/Ljusdals Kommun, Jonas Elverstig/Gävle Teater, Björn Marklund/ PHIDR, Camilla Lucchesi/SV Gävleborg, Adam Knapasjö/Folkteatern Gävleborg och Anton Larsson/Söderhamns Kommun.

ANNA ÖBERG/31 maj-20 juni

”Jag är så otroligt glad över att ha fått vårens residens hos Dansplats Skog!Under residenset kommer jag att slutföra arbetet med SAMVARON tillsammans med en ljuddesigner och en ljusdesigner. SAMVARON kommer att bli ett ”en till en”- performanceverk bestående av ljus, ljud och rörelse som likt ett fysiskt kedjebrev av platser, minnen och möten är tänkt att vandra mellan människor i Gävleborg. En gemensam koreografi av närhet och gemenskap i en tid av distans med förhoppningen om att de som besöker verket ska uppleva sig som en länk i en större gemenskap. Verket kommer att utspelas på olika platser runt om i länet i formen av en kafferitual, en guidad tur av minnen samt en dans som över tid förändras beroende av dem som besöker verket. ”
@annaobergdans

SCENKONSTKOLLEKTIVET AZADI/20 sep-10 okt

”Scenkonstkollektivet Azadi- som består av Csilla Domonkos, Åse Wallberg och Mehdi Arabi- ämnar under residenset i Skog arbeta fram ett konstnärligt och socialt koncept. Kanske man kan kalla det en sammankomst eller till och med en fest? Temat på festen blir ett gemensamt, nyfiket undersökande av SAMTALET. Via dans, poesi, cirkus och samspel med lokala kulturaktörer vill vi synliggöra och tillsammans med publiken reflektera kring kommunikation och samtal. Hur skapas möten och förståelse istället för polarisering?”
azadiexpressions.withssl.com @azadiexpressions