Skip to main content
MENTORSPROJEKT

Kunskapsöverföring till nästa generation dansmakare

Vi vill ta vara på de unga dansare som kommit tillbaka till regionen efter avslutad dansarutbildning och skapar professionella produktioner där unga dansares egna skapande står i centrum. Här får de möjlighet att utveckla sitt konstnärskap och får arbetserfarenhet i ett tidigt skede i sin karriär. Vi skapar även ökad tillgänglighet för personer med olika funktionsvariationer och använder samskapande metoder för att producera nyskapande scenkonst.