Skip to main content
På gång

ÖPPEN UTLYSNING- Sommarresidens

Konstfrämjandet Gävleborg och PHIDR bjuder in kulturskapare från alla områden till två sommarresidens på DansPlats Skog under 2024! Konceptet riktar sig till kulturutövare med familj – möjlighet till barnpassning finns! Under residenset är du välkommen att arbeta med ett pågående arbete eller utveckla ett nytt koncept – kom som du är! Vi uppmuntrar deltagarna att ha utställningen ”I Samlad Rörelse” och dess tema ”samlingen” i åtanke under arbetet, inför en möjlig fortsättning 2025.DansPlats Skog drivs av den ideella föreningen PHIDR och är en produktionsplats för professionell dans i byn Skog, Söderhamns kommun. men vi uppmuntrar sökande inom fler konstformer (bildkonst, dans, musik osv, men ha i åtanke till vad som kan nyttjas och fungera i deras lokaler.) Residensen genomförs i två perioder, 8-14 juli och 15-21 juli. ”TIllsammans med PHDR vill vi med detta projekt möjliggöra platsspecifika arbetsprocesser som kan leda fram till konstverk med en koppling till platser och organisationer i vår region inför arbetet med utställningen “I samlad Rörelse” 2025. Utställningen formas utifrån “samlingen” som form, begrepp och tematik. Samlingen kring en lägereld, frimärkssamlingen, konstsamlingen, den demokratiska församlingen, protestens samling. Utställningen samlar i sig själv föreningar, platser, aktörer, konstnärer och människor i hela länet för att visa på Gävleborg som en plats för konst.” – Konstfrämjandet Gävleborg Ansök senast: 7 April Läs mer om utlysningen på Konstfrämjandet Gävleborgs hemsida.

https://gavleborg.konstframjandet.se/projekt/i-samlad-rorelse/sommarresidens-dansplats-skog